* 13. 2. 1953, Karlovy Vary,   ženatý od r. 1984, 2 děti /Viktorie a Antonie/

Písničkář, básník, prozaik a překladatel

Po absolvování SVVŠ v Praze (1968–71) a dvou semestrech na Fakultě sociálních věd a publicistiky UK (1971–72) studoval na FF UK knihovnictví a vědecké informace (absolvoval 1976 prací Společenská funkce vědeckofantastické literatury). Studium scenáristiky a dramaturgie na pražské FAMU (1982–87) ukončil prací Jazyk scenáristy Jiřího Brdečky. Po ukončení roční vojenské služby působil ve svobodném povolání jako tlumočník z francouzštiny a ruštiny v Pražské informační službě (1977–83). Aktivně se zúčastnil sametové revoluce v roce 1989, z tribuny na Letné zazpíval legendární píseň Vraťte mi nepřítele. V roce 2006 byl Jiří Dědeček poprvé zvolen předsedou Českého centra Mezinárodního PEN klubu, v dubnu 2017 pak byla jeho volba potvrzena pro čtvrté funkční období. Je nositelem odznaku za protikomunistický odboj a odpor, předsedá Státnímu fondu kultury.